Ekonomi

Experian, pandemi sonrası dönemde kredilendirme kuruluşlarının, kredilendirme ve kredi görünümü yönetimi için yol haritası öneriyor

Global bilgi hizmetleri şirketi Experian, tüketicilerin ve işletmelerin, pandemi sonrasında ekonomik durumlarını nasıl stabil hale getirdiklerini ve büyümeyi sürdürdüklerini anlamak amacıyla dünyanın dört bir yanından yaklaşık 9.000 tüketici ve 2.700 işletmeyle gerçekleştirilen anket sonuçlarını, yayımladığı “Navigating a New Era of Credit Risk Decisioning – Yeni Kredi Riski Karar Verme Döneminde Yön Bulma” raporu ile paylaştı.

Global bilgi hizmetleri şirketi Experian, kredilendirme şirketlerinin ihtiyaçları yönündeki araştırma ve çözüm üretme çalışmalarına bir yenisini ekledi.  Global çerçevede, tüketicilerin ekonomik durumlarını nasıl stabil hale getirdiğini ve büyümeyi sürdürdüklerini anlamak amacıyla yaklaşık 9.000 tüketici ve 2.700 işletmeyle gerçekleştirilen anketin sonuçları, “Navigating a New Era of Credit Risk Decisioning- Yeni Kredi Riski Karar Verme Döneminde Yön Bulma” raporunda değerlendirildi.

Experian tarafından hazırlanan rapora göre, her üç tüketiciden biri mali durumlarıyla ilgili endişe duymalarına rağmen, isteğe bağlı harcamalarına altı ay öncesine oranla daha az dikkat ediyor. Araştırma sonuçları, yüksek gelirli hanelerin, diğer tüketici gruplarına oranla daha fazla harcama yapmaya başladığını da kaydediyor.

Pandemi etkilerinin sürdüğü günümüzde birçok ülke, iki farklı ekonomik durum ile karşı karşıya kaldı. İnsanların bir kısmı, ekonomik açıdan pandemi başladığında sahip olduklarından çok daha iyi bir duruma ulaşarak tüketime hazır hale gelirken önemli bir çoğunluk için ise 2020 yılında pandeminin neden olduğu ekonomik çöküntünün hayatları boyunca dalgalanmalara maruz bırakacağı öngörülüyor.

Tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi döneminde en doğru kararı ve teklifi verebilmeleri adına kredilendirme kuruluşlarının, bireysel müşterilerini ve segmentleri anlamaları giderek daha da önemli hale geliyor. “Navigating a New Era of Credit Risk Decisioning – Yeni Kredi Riski Karar Verme Döneminde Yön Bulma” raporu, mevcut kredi ortamının karmaşıklığını yönetebilmeleri için kredi verenler tarafından benimsenmesi gereken anlayışı üç maddede ele alıyor. 

  Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2021’in ilk yarısında 985 milyon dolar ihracata imza attı

İşletmelerin, mevcut portföylerini oluşturan müşteri profillerindeki değişiklikleri saptayabilmek ve risk ve fırsatlara ilişkin kapsamlı bir sonuca ulaşabilmek adına verilerden ve gelişmiş analitikten faydalanmaları gerektiğinin öncelikli olarak vurgulandığı raporda, kredi kuruluşlarının müşteriler ile proaktif olarak etkileşim kurarak hali hazırda devam eden süreçleri desteklemek adına yeni kredi ve ürünleri sunmaları gerektiğinin de altı çiziliyor. Vurgulanan üçüncü nokta ise, kredi verenlerin, olası bir hata dalgasına da hazırlıklı olmaları ve ertelemelerin sona ermesi ile ödeme dönemi gelen müşterilerin halen daha maddi zorluk içerisinde olabileceklerini göz önünde bulundurarak esnek koşullar sunmak zorunda kalabilecekleri gerçeğidir.  

Veri, analitik ve gelişmiş karar vermenin günümüzün dijital öncelikli dünyasında oynadığı rolü derinlemesine inceleyen raporda altı çizilen diğer önemli bir konuda , pandemi sürecinde girilen verilerin, yaygın ertelemeli kredi kullanımlarının ve devlet yardımlarının, kredi riski modellerini ve makine öğrenimi uygulamalarını beklenmedik şekillerde etkilediğdir.  Araştırma, çeşitli büyüklüklerdeki işletmelerin mevcut kredi riski ve yönetim analizi modellerine olan güveninin altı ayda 71'den 61'e düştüğünü ve işletmelerin neredeyse yarısının, analizlerini geliştirmek için kaynak ayırmaya yöneldiğini ortaya koydu. 

Experian Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Ülke Lideri Ahu Atay, tüketicilerin, görev aldıkları sektörlere ve gelir seviyelerine bağlı olarak pandeminin finansal etkilerini farklı şekilde deneyimlediklerini vurguladığı açıklamasında, bu durumun tamamen farklı kredi gereksinimlerine yol açtığını, bu nedenle de kredilendirme şirketlerinin, müşterilerini her zamankinden daha fazla anlamaları ve doğru zamanda uygun çözümler sunmak üzere hazırlanmaları gerektiğini söyledi.  

Atay, "İleriye dönük şirketlerin, süreci otomatikleştirmek ve riskleri azaltmak için müşterilerinin kredi ihtiyaçlarını tahmin edebilmek adına geleneksel veri kaynaklarının ötesine geçerek genişletilmiş verilerden yararlanmaları gerekecek" dedi ve “kredi riski kararının geleceği, ilgili, güvenli ve uygun deneyimlerden ödün vermeden müşterilerinizden daha azını talep etmek anlamına gelir.” diye ekledi.

  İnşaat sektöründe dışa bağımlılık azalıyor

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Haber